Arrugues d'expressió

tractament de remodelació de llavis

En quins casos es realitza?

S’utilitza per corregir arrugues dinàmiques o d’expressió.

S’aplica principalment en la meitat superior de la cara, sent l’entrecella i potes de gall les zones més habituals.

Qué es?

És una substància que paralitza o disminueix la funció del múscul sobre el qual s’aplica.

Amb aquesta tècnica es relaxen temporalment els músculs facials, prevenint la formació d’arrugues i suavitzant les existents, fins a ser gairebé inapreciables

A qui ho recomanem?

El tractament està indicat per a qualsevol pacient que desitgi reduir les arrugues i les línies d’expressió, prèvia valoració per part de l’especialista.

Podem emprar-lo de forma tant correctiva, en pacients majors a partir de 30-40 anys, com de forma preventiva en pacients més joves que vulguin evitar l’aparició prematura d’arrugues i línies d’expressió.

Protocol en consulta

  • En una primera visita es realitza l’exploració visual i dinàmica, per això es demanarà al pacient que realitzi els moviments que són els desencadenants de les arrugues per poder determinar el tipus, la intensitat i la causa d’aquestes.

  • Posteriorment s’apliquen petites infiltracions en les zones a tractar.

  • No requereix anestèsia.

  • La sessió dura aproximadament 30 minuts.

  • La data recomanable per a la visita de revisió oscil·la entre els 10 i els 14 dies.

  • La durada de l’tractament és variable, es requereix repetir el tractament 2-3 vegades a l’any per aconseguir resultats òptims i mantinguts.

Després del tractament

El pacient no pot anar a dormir fins passades 4 hores i durant les primeres 24 hores no pot fer exercici, ni prendre raigs UVA, banys de sauna o realitzar-se massatges facials.

Els resultats definitius poden apreciar-4 dies després i els efectes duren entre 5 i 6 mesos, desapareixent de manera progressiva.

×